google-site-verification=T5YHEY_wJItqgIi9jELbIItlfonmjeDw9LUFqb0QZKA
 

Život s penězi v kostce pro 3. třídu ZŠ

Život s penězi v kostce pro 3. třídu ZŠ

Život s penězi, aneb chytré dítě v realitě pro 3. třídu

Cílem workshopu, je ukázat žákům realitu finančního trhu.

Žáci se dozví důvod vzniku peněz a bankovního systému.

Na vlastní kůži si vyzkouší jaké to bylo, když peníze nebyly.

Postupně se dostaneme až k aktuální situaci.

Názorně si ukážeme a ochytáme ochranné prvky bankovek a platebních karet.

Formou hry pak ověříme, kolik si toho zapamatovali.

Praktické části jsou nastaveny tak, aby se mohl zapojit každý žák.

Workshop je určen pro jednu třídu (cca 20 žáků) a je koncipován na 2 vyučovací hodiny.

Žáci dostanou drobnou odměnu a za účast třída získá Účastnický list.

Service Feature

This item is connected to a text field in your Content Manager. Double click on the dataset icon to add your own content.

Service Feature

This item is connected to a text field in your Content Manager. Double click on the dataset icon to add your own content.

Service Feature

This item is connected to a text field in your Content Manager. Double click on the dataset icon to add your own content.

Previous Service
Next Service