google-site-verification=T5YHEY_wJItqgIi9jELbIItlfonmjeDw9LUFqb0QZKA
 

Život s penězi v kostce pro 6. třídu ZŠ

Život s penězi v kostce pro 6. třídu ZŠ

Život s penězi, aneb chytré dítě v realitě pro 6. třídu

Cílem workshopu, je ukázat žákům realitu finančního trhu.

S žáky rozebereme tvorbu rodinného rozpočtu, příjmy a výdaje a jaké jsou důsledky záporného rozpočtu. Řekneme si, jak si zajistit příjem a na vlastní kůži si žáci vyčtou kolik to může stát a co to vlastně znamená.

Vyzkouší si jaké to je platit složenkou.

Nakousneme i téma reklamací.

Praktická cvičení žáci zpracovávají ve skupinové práci.

Zodpovíme jejich dotazy k tématu.

Workshop je určen pro jednu třídu (cca 20 žáků) a je koncipován na 2 vyučovací hodiny.

Žáci dostanou drobnou odměnu za účast a třída získá Účastnický list.

Service Feature

This item is connected to a text field in your Content Manager. Double click on the dataset icon to add your own content.

Service Feature

This item is connected to a text field in your Content Manager. Double click on the dataset icon to add your own content.

Service Feature

This item is connected to a text field in your Content Manager. Double click on the dataset icon to add your own content.

Previous Service
Next Service