google-site-verification=T5YHEY_wJItqgIi9jELbIItlfonmjeDw9LUFqb0QZKA
 

Život s penězi v kostce pro 8. třídu ZŠ

Život s penězi v kostce pro 8. třídu ZŠ

Život s penězi, aneb chytré dítě v realitě pro 8. třídu

Cílem workshopu, je ukázat žákům realitu finančního trhu.

Žáci se seznámí s pojmoslovím týkajícím se oblasti investic.

Seznámí se s náročností investice a jak významné jsou zkušenosti, úsudek a správné rozhodnutí. Pomůckou jim je Investiční trojúhelník.

Názorně žákům ukážeme jednotlivé druhy investic a vysvětlíme jejich smysl a význam.

Workshop je určen pro jednu třídu (cca 20 žáků) a je koncipován na 2 vyučovací hodiny.

Žáci dostanou drobnou odměnu za účast a třída získá Účastnický list.

Service Feature

This item is connected to a text field in your Content Manager. Double click on the dataset icon to add your own content.

Service Feature

This item is connected to a text field in your Content Manager. Double click on the dataset icon to add your own content.

Service Feature

This item is connected to a text field in your Content Manager. Double click on the dataset icon to add your own content.

Previous Service
Next Service