google-site-verification=T5YHEY_wJItqgIi9jELbIItlfonmjeDw9LUFqb0QZKA
 

Servisní dny pro firmy

Servisní dny pro firmy

Pro firmy zajišťujeme servisní dny pro jejich zaměstnance přímo v jejich závodech či jiných prostorách, tak abychom byli zaměstnancům co nejblíže.

Cesta k efektivnímu a legislativně správnému čerpání příspěvku zaměstnavatele je pak snadná a jednoduchá jak pro zaměstnance, tak
pro zaměstnavatele.

Cílem servisních dní je:

- zajistit, aby smlouvy splňovaly zákonné podmínky nejen při založení,
ale i v průběhu,

- informovat jednotlivé zaměstnance, jaké mají nároky a možnosti, podle aktuální situace trhu či po změnách na základě kolektivní smlouvy, či rozhodnutí firmy,

- pomoci zaměstnancům s jejich finančním zázemím a předejít tak další administrativě spojené se srážkami ze mzdy ze strany exekutorů,

- lze zprostředkovat a servisovat skupinové rizikové pojištění
za zvýhodněných podmínek,

- spolupráce a servis se všemi institucemi, které zaměstnanci již využívají
a doplnění příspěvků do již platných smluv,

- pravidelný report změn na straně zaměstnanců,

- pravidelné informace o změnách zákona o dani z příjmů a možnostech maximálního využití, nestane se Vám tak, že zamrznete na historických částkách,

- pravidelnou aktualizaci využívaných produktů.

Se zaměstnavatelem je uzavřena písemná smlouva o předávání informací mezi námi, zaměstnanci a zaměstnavatelem, splňující požadavky GDPR.

Při novém zavádění této služby je vhodné ji kombinovat se službou „Zprostředkování příspěvků zaměstnavatele“.

Podle požadavků zaměstnavatele může být služba zdarma nebo placená.

Service Feature

This item is connected to a text field in your Content Manager. Double click on the dataset icon to add your own content.

Service Feature

This item is connected to a text field in your Content Manager. Double click on the dataset icon to add your own content.

Service Feature

This item is connected to a text field in your Content Manager. Double click on the dataset icon to add your own content.

Previous Service
Next Service